• Teatr Punkt

    • Grupa teatralna PUNKT istnieje w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli od 2002 roku. Została założona przez wicedyrektor Dorotę Gołaszewską i jest wizytówką szkoły. Twórczy zapał i mozolna praca kolejnych członków zespołu szybko zadecydowały o poziomie artystycznym Punktu. W ciągu kilku lat grupa zdobywała kolejno znaczące miejsca na konkursach o zasięgu dzielnicowym, warszawskim, a nawet ogólnopolskim.

      

     Punkt kilkakrotnie uczestniczył w dużych przedsięwzięciach artystycznych u boku aktorów profesjonalistów. Grupa pracowała między innymi z reżyserem Romanem Kołakowskim i wzięła udział w misterium wielkopostnym „Quem Qaeritis”, w spektaklu z okazji 64 rocznicy powstania warszawskiego, w koncercie: „Zostań z nami!” na Placu Zamkowym, związanym z obchodami Dnia Papieskiego. Koncert wyemitował 1 program TVP. Aktorzy Punktu zagrali także w filmie dokumentalnym Małgorzaty Bramy: „Targówek’44”.

     Zajęcia z młodzieżą prowadzone są w formie pozalekcyjnego koła zainteresowań. Wychodząc naprzeciw potrzebie dzielenia się ze społecznością lokalną wartościowymi przedsięwzięciami związanymi z promocją kultury, do pracy w kole zapraszamy także uczniów trzeciej klasy gimnazjum i klas 1-3 liceum uczących się w szkołach na terenie Dzielnicy Targówek.

      

     Zajęcia mobilizują do twórczych zachowań, umożliwiają wymianę poglądów na temat walorów estetycznych i artystycznych danego tworzywa słownego. Droga, jaką uczniowie pokonują podczas przygotowania przedstawienia, służy wypracowaniu umiejętności wyrażania własnych emocji, pomaga budować osobowość i uwrażliwia na odbiór sztuki. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, samodzielność i kreatywność.

      

     Formy i metody pracy:

     • praca w grupie (podgrupach)
     • praca indywidualna
     • działalność intelektualna, językowa, plastyczna, ruchowa, wokalno-instrumentalna
     • udział w przedstawieniach i konkursach

      

     Cele wychowawcze i edukacyjne:

     • Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywania w teatrze i obcowania z prawdziwą sztuką
     • Rozwijanie wrażliwości estetycznej 
     • Udział w życiu kulturalnym szkoły
     • Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami sztuk
     • Rozwijanie tolerancji wobec poglądów i przekonań innych ludzi
     • Rozbudzanie zainteresowań teatralnych uczniów 
     • Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją
     • Zdobywanie podstawowych wiadomości o dziejach sceny, przeobrażeniach sztuki aktorskiej i roli widza w kreowaniu spektaklu
     • Zachęcanie uczniów do aktywnego poznania specyfiki twórczości teatralnej, do wchodzenia w rolę reżysera, scenarzysty, scenografa, krytyka
     • Rozwijanie poczucia przynależności do grupy, budowanie więzi emocjonalnej, umiejętności pracy w zespole

      

     Mottem naszych spotkań są słowa wybitnego znawcy teatru, Eugenia Barby:

      

              „Wszystko, co tworzysz, wszystko, co cię uwalnia i otrzymuje formę dzięki twojej pracy, jest także częścią życia i zasługuje na troskę i szacunek. Twoje działania wobec widzów powinny mieć moc płomienia ukrytego w rozpalonym do czerwoności żelazie, być jak krzyk. Tylko wtedy pozostaną żywe w zmysłach i pamięci twoich widzów. Nieważne, jakie osobiste i ukryte motywy przyprowadziły cię do teatru: skoro już wszedłeś w ten zawód, musisz odnaleźć sens, który rozciągając się poza twoją osobę, stawia cię twarzą w twarz z innymi. Każde przedstawienie może być twoim ostatnim. Musisz to tak traktować – jak ostatnią możliwość dotarcia do innych, ostatni twój krzyk, twój testament, obrachunek twoich działań. Jeśli bycie aktorem oznacza dla ciebie właśnie to, narodzi się nowy teatr, nowy warsztat i nowe relacje między tobą a widzami, którzy przyjdą na wieczorne przedstawienie, ponieważ cię potrzebują”.

                                                                           

             

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej
 • liczba odwiedzin: 50