• Rekrutacja 2021/2022

    • Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji i zatwierdzenia osiągnięć w systemie rekrutacyjnym po dostarczeniu kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

     Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu (kliknij tutaj) przygotowanego na dzień otwarty w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli oraz zapoznanie się z prezentacją multimedialną (otwórz prezentację), która zawiera szczegóły rekrutacji.

     REGULAMIN, KALENDARZ REKRUTACJI 2021/2022 ---> plik pdf  (do zapoznania się)

     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców w procesie rekrutacji  ---> plik pdf (do zapoznania się)

     Poniższe dokumenty składamy po przyjęciu ucznia do naszej szkoły:

     1. Kwestionariusz osobowy ucznia ---> plik pdf do pobrania

     2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ---> plik pdf do pobrania

     3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ---> plik pdf do pobrania

     W roku szkolnym 2021/2022 w ofercie szkoły nie ma klas dwujęzycznych. W związku z powyższym kandydatów do szkoły nie obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.       

      

      

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej
 • liczba odwiedzin: 1278