• Deklaracja dostępności liceum13.edupage.org

   XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej liceum13.edupage.org.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • Brak dostępności do tłumacza języka migowego.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Szałański.
   • E-mail: sekretariat@liceum13.edu.pl
   • Telefon: 22 679 38 62

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie, ul. Oszmiańska 23/25
   • Adres: sekretariat@liceum13.edu.pl
   • E-mail: sekretariat@liceum13.edu.pl
   • Telefon: 22 679 38 62

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
   • Do budynku można wejść od ulicy Oszmiańskiej. Wejście dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku oraz osób starszych. Szkoła wyposażona jest w rampę dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczą podwójną na różnych wysokościach. Do korytarza głównego prowadzą jednobiegowe schody (2 stopnie)
   • Portiernia znajduje się na parterze frontalnie do wejścia głównego. Na opisanym miejscu jest wyznaczony pracownik w godzinach pracy placówki budżetowej (8:00-16:00).
   • Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie posiadają siłowników automatycznych.
   1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
   • Biuro Dyrekcji oraz Wicedyrektorów, sekretariat i pokój Kierowników Gospodarczych znajduje się w na parterze.
   • Pomieszczania dydaktyczne znajdują się na różnych poziomach budynku. Do każdego z nich jest możliwość dostępu dla osoby niepełnosprawnej.
   1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
   • Szkoła posiada pochylnie, platformy automatyczne na schodach wewnętrznych oraz windę.
   • Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
   • Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej.
   • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
   • Możliwy jest dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń dla psa asystującego
    i przewodnika, jednak w budynku nie ma dostosowanych dla nich udogodnień.
   1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
   • Od ulicy Świdnickiej dostępne jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
   • Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie parkingu szkolnego.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Brak

   Inne informacje i oświadczenia

   XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli stara się przystosować placówkę dla osób niedowidzących lub niedosłyszących.

    

    

    

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
    • sekretariat@liceum13.edu.pl
    • 22 679 38 62
    • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • liczba odwiedzin: 34