• Sukces naszego LO w Konkursie Patria Nostra 2019/2020

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs "Patria Nostra" 2019/2020.

      Konkurs Patria Nostra jest konkursem historycznym kierowanym do młodzieży polskiej oraz polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.

      W tym roku (V edycja konkursu) uczniowie XIII LO otrzymali temat:

      12 X 1944 - Polacy dezerterują z szeregów komunistycznego Wojska PolskiegoNasza drużyna zajęła 12 miejsce. Gratulujemy!

      Więcej informacji na stronie:

      https://liceum13.edupage.org/text15/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNSZzdWJwYWdlPTg%3D

       

     • Zapraszamy na bezpłatne zajęcia Samoobrony dla Mieszkańców realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020

     • Zapraszamy na bezpłatne zajęcia Samoobrony dla Mieszkańców realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020.

       

      Na zajęcia zapraszamy do wymienionych placówek oświatowych:

       

      ·         Szkoła Podstawowa nr 275, ul. Hieronima 2

      poniedziałki, godzina 19.00

      miejsce zajęć: sala gimnastyczna

      terminy zajęć:

      5, 12, 19, 26 października 2020 r.

      2, 9, 16, 23 listopada 2020 r.

       

      ·         Liceum Ogólnokształcące nr 137, ul. Olgierda 35/41

      czwartki, godzina 19.00

      miejsce zajęć: sala gimnastyczna

      terminy zajęć:

      1, 8, 15, 22, 29 października 2020 r.

      5, 12, 19 listopada 2020 r.

       

      Zapisy przyjmowane są pod adresem: samoobrona.targowek@op.pl (liczba osób ograniczona).

      Każdego uczestnika obowiązuje zapoznanie się z regulaminem programu oraz oświadczeniem i ankietą.

     • Unijny program edukacyjny - Erasmus+ w naszym Liceum

     • W związku z przyznaniem naszemu Liceum dofinansowania na realizacje 2­ projektów  Programu Erasmus+  - Myślenie kreatywne w fotografii oraz  Rola biblioteki - kształtowanie kultury czytelniczej, chciałabym ogłosić, że w tym roku szkolnym  rozpoczynamy nabór uczniów chcących wziąć udział w tych projektach. Ponieważ oba projekty  trwają 2 lata – z możliwością przedłużenia ze względu na reżim sanitarny, najchętniej  widziałabym udział uczniów klas 1 z dobrą znajomością języka angielskiego i umiejętnością posługiwania się  technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, którzy mogliby uczestniczyć w projekcie od początku do końca.

      Program jest związany z mobilnościami -  uczniowie wyjeżdżają do szkół partnerskich i podczas rewizyty w Warszawie przyjmują  uczniów u siebie w domu w rodzinach.

      Podczas trwania projektu zapewniony jest ciągły kontakt uczniów poprzez platformę e-twinnigową.

      Projekt: Rola biblioteki - kształtowanie kultury czytelniczej - szkoły partnerskie: Portugalia, Grecja, Włochy, Norwegia

      Projekt: Myślenie kreatywne w fotografii: Włochy, Grecja, Bułgaria, Turcja.

      Cele projektów:

      - podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru

      - podniesienie kompetencji językowych

      - uczenie się poprzez doświadczenie

      - umożliwienie mobilności edukacyjnej

      - promowanie uczestnictwa w dialogu międzykulturowym

       

      Pierwsze spotkanie  - 24.09. 2020 – na 8 godzinie lekcyjnej w Sali 111.

       

      Serdecznie zapraszam,

      Monika Wielgosz - koordynator programów Erasmus+

       

        

     • Biblioteka szkolna ogłasza zbiórkę gier planszowych

     • Masz w domu gry planszowe, które już Ci się znudziły?

      Szkoda, żeby zbierały kurz na półce, lepiej żeby służyły innym.

      Rozpoczynamy zbiórkę gier!

      Prosimy o przynoszenie gier kompletnych w akcesoria dla graczy: pionki, kostki, żetony, plansze, elementy plastikowe itp.

      Zbiórka rozpoczyna się od 15 września w bibliotece szkolnej.

      Nauczyciele bibliotekarze wraz z asystentami

     • Zmiana terminu zebrań klas II

     • Szanowni Państwo,

      Decyzją Dyrektora Szkoły zebrania zaplanowane na wtorek 15.09 zostają przełożone na wtorek 22.09. Powyższa zmiana dotyczy, także zebrań z rodzicami trójek klasowych Rady Rodziców.  

     • Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Oswajamy wielokulturowość przez kulturę”

     • Miło nam poinformować, że nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów na realizację projektu „Oswajamy wielokulturowość przez kulturę”, którego realizację właśnie rozpoczynamy.  Celem zadania jest promowanie postawy akceptacji i tolerancji na inne kultury, przełamanie bariery językowej oraz aktywne i świadome promowanie kultury rodzimej wśród obcokrajowców. Projekt obejmuje: proces rekrutacji, zajęcia przygotowujące do wyjazdu, mobilność zagraniczną (Hiszpania) oraz  promocję  działań po powrocie.

      W działaniach projektowych weźmie udział 10 uczniów oraz koordynatorki:  prof. Agnieszka Starszuk oraz prof. Marta Rafka.

      Więcej informacji na temat projektu oraz planowanych działań znajduje się w załączonej prezentacji (prezentacja w pliku).

      O szczegółowym harmonogramie poinformujemy wkrótce.

      Informacji na temat projektu udzielają: Agnieszka Starszuk oraz Marta Rafka

       

      Wszelkie informacje porojektach unijnych zamieszczamy w zakładce SZKOŁA -> Projekty unijne.

      https://liceum13.edupage.org/a/projekty-unijne-2

     • Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

     • Dnia 1 września 2020r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021. Uczestnicy odśpiewali hymn Polski oraz wysłuchali przemówień Pani Dyrektor, gości oraz Pani senator Jolanty Hibner, która ukończyła naszą szkołę. Dla absolwentów, którzy otrzymali najlepsze wyniki w nauce oraz wyniki na maturze Stowarzyszenie Absolwentów XIII LO ufundowało nagrody. Uroczystość odbyła się zgodnie z zachowaniem wszystkich wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

     • Zebranie Rodziców Uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców Uczniów klas pierwszych na zebranie z Dyrektorem Szkoły.

      Spotkanie odbędzie się 2 września 2020 r. wg następującego porządku:

      Kl. 1a, 1b, 1c, 1d – godz. 17:00

      Kl. 1e, 1f, 1g, 1h – godz. 18:00

      Po spotkaniu zapraszamy na zebrania z Wychowawcami klas.

     • Zebranie Rodziców Uczniów klas drugich

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców Uczniów klas drugich na zebranie.

      Spotkanie odbędzie się 15 września 2020 r. wg następującego porządku:

      - klasy po szkole podstawowej - godz. 17:00 (zebranie w klasach z wychowawcami)

      - klasy po gimnazjum – godz. 17:30 (spotkanie z Dyrektorem Szkoły na hali sportowej, następnie z wychowawcami w klasach).

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - aktualizacja ze względu na warunki pogodowe

     • Szanowni Uczniowie,

      Serdecznie zapraszamy 1 września 2020 r. (wyłącznie uczniów) na spotkania z wychowawcami wg następującego porządku:

      godz. 9:00 – klasy pierwsze – spotkanie w salach

      godz. 10:00 – klasy drugie po SP – spotkanie w salach

      godz. 11:00 – klasy drugie po Gimn. – spotkanie w salach

      godz. 12:00 – klasy trzecie – spotkanie na hali sportowej

      Ze względów na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne na terenie szkoły obowiązują  maseczki ochronne.

      Przy wejściu do szkoły będzie znajdował się przydział sal lekcyjnych do poszczególnych klas.

       

      Do zobaczenia!

     • Informacja o rozpoczęciu nauki w trybie stacjonarnym

     • Szanowni Państwo,

      Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli informuje że:

      - od dnia 01.09.2020 r. Szkoła planuje rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym,

      - na korytarzach oraz w „częściach wspólnych” obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych,

      - szatnie uczniów pozostają nieczynne do odwołania,

      - uczniowie wchodzą do Szkoły czterema oddzielnymi wejściami i kierują się BEZPOŚREDNIO do sal lekcyjnych,

      - przy wejściu do budynku oraz do sal lekcyjnych zostaje wprowadzona OBOWIĄZKOWA dezynfekcja rąk  (uczniowie z uczuleniami na środki dezynfekcyjne muszą posiadać swój preparat do dezynfekcji).

      Szczegóły i procedury funkcjonowania Szkoły od 01.09.2020 r. zostaną podane przez wychowawców klas.

       

      Z wyrazami szacunku,

      Dyrektor Szkoły

      Izabela Pielat-Świerczyńska

     • Odbiór wyników egzaminów maturalnych

     • Szanowni Maturzyści!

      11 sierpnia zapraszamy po odbiór wyników egzaminów maturalnych wg następującego grafiku:

      11:00 – kl. 3a

      11:30 – kl. 3b

      12:00 – kl. 3c

      12:30 – kl. 3d

      13:00 – kl. 3e

      13:30 – kl. 3f

      14:00 – kl. 3g

     • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

     • Absolwentów szkół podstawowych prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotyczącą ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. Pełna treść znajduje się w załączniku do pobrania.

      Dyrektor CKE przypomina, że najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

      1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

      a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

      ALBO

      b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym przypadku prosimy o przesłanie dokumentów w ww. terminie na adres mailowy Szkoły - sekretariat@liceum13.edu.pl

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej