• Wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego

     • Szanowni Państwo,

      obecna, trudna sytuacja sprawia, że nie wszyscy radzimy sobie emocjonalnie z izolacją. Służymy Państwu konsultacjami i wsparciem. Zapraszamy Państwa do kontaktu.

      Bohdan Bielski              

      - kontakt przez Librus

      - konsultacje telefoniczne  508.748.039

      Magdalena Jakubowska  

      - kontakt przez Librus

      - mailowo -  jakubowska.magdalena@liceum13.edu.pl

                          pedagog13lo@o2.pl

      - konsultacje telefoniczne (przez szkołę)      

      - konsultacje on-line po wcześniejszym umówieniu,

      - konsultacje stacjonarne w szkole z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

       

      Magdalena Jakubowska – pedagog szkolny.

     • Akcja Żonkile

     • Dlaczego żonkile są symbolem pamięci o powstaniu? Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.  

      Szkolną odsłonę tegorocznej akcji Żonkile 2021 zorganizowały klasy 2S, 2D, 2H, 1B, 1C wraz  z opiekunem prof. Pawłem Mrozińskim.

      Uczniowie zapoznali się z materiałami dotyczącymi życia ludności żydowskiej żyjącej w Warszawie, przed i w czasie II wojny światowej.

      Najistotniejszym elementem programu była projekcja filmu "Muranów - Dzielnica Północna" reż. Łukasz Kamil Kamiński.

      https://www.youtube.com/watch?v=apdbNIfWbkE

      Budowa getta warszawskiego i plan getta na poniższych zdjęciach.

      Kolejne zdjęcia przedstawiają tereny getta warszawskiego po powstaniu w 1943 r.

      Na zaniedbanym skwerze na Muranowie obecnie trwają prace, których efektem będzie upamiętnienie jednego z najważniejszych odkryć po II wojnie światowej. Powstaje tam symboliczny, przeszklony kubik przypominający o znalezieniu Archiwum Ringelbluma - dokumentów pokazujących wstrząsające historie z zagłady Żydów.

      Żydzi w II RP

      W II RP żydowskie życie społeczne, kulturalne, polityczne, a także sportowe było niezwykle rozwinięte. Żadna inna mniejszość narodowa pod tym względem nie może się z nimi równać. Jednocześnie nie brakowało między Polakami i Żydami antagonizmów, a nawet nienawiści. Powody były różne, ale dotyczyły głównie natury ekonomicznej oraz religijnej. Ważnym czynnikiem była wzajemna obcość i nieznajomość obu społeczeństw. Antysemityzm w Polsce przedwojennej istniał, pogromy także się zdarzały, jednak i w tym okresie dziejów (jak przez stulecia) Żydzi w Polsce byli lepiej traktowani niż w zdecydowanej większości państw. Gdyby było inaczej, to w międzywojennej Polsce nie mieszkałoby tylu Żydów. W Warszawie było ich więcej niż w Palestynie, w Łodzi - więcej niż we Francji, a w Krakowie - niż we Włoszech.

      Żydzi w nazistowskich Niemczech

      Sytuacja Żydów w nazistowskich Niemczech była dużo gorsza niż w Polsce. Bojówki NSDAP bojkotowały sklepy prowadzone przez osoby pochodzenia żydowskiego, w Norymberdze znacznie ograniczono ich prawa. Nie mogli oni między innymi pełnić służby w urzędach państwowych, można było odebrać im prawa obywatelskie oraz konfiskować majątki.

      Żydzi po wybuchu II wojny światowej 

      Największe prześladowania Żydów zaczęły się jednak po rozpoczęciu II wojny światowej. Masowe ludobójstwo około 11 mln ludzi (w tym 6 mln osób pochodzenia żydowskiego). Żydzi zamykani byli w obozach pracy oraz śmierci, tworzone były dla nich specjalne dzielnice zwane gettami, a także odbierano im całe majątki. Rodziny które pomagały i ukrywały Żydów były karane najsurowszymi karami.

      Czym są getta  

      W czasie II wojny światowej w miastach niektórych państw okupowanych przez III Rzeszę tworzono odrębne dzielnice żydowskie. Mieszkańcy gett z reguły cierpieli z powodu głodu i chorób, choć – wbrew przeciwnościom – próbowano też żyć w nich po dawnemu. Getta tworzone były na terenie Ukrainy, Białorusi, Czech, Węgier, najczęściej jednak na terenach, które przed wojną należały do Polski. Ogółem na ziemiach okupowanej Polski Niemcy utworzyli od 400 do 600 gett.

      Największe getto w Polsce

      Największym gettem w Polsce było getto w Warszawie. Na powierzchni około 3,3 km2 stłoczono w szczytowym monecie  400 tys. Żydów. Ogromne przeludnienie, związane z deportacjami ludności na teren getta, spowodowało tragiczne warunki sanitarne, głód oraz pojawienie się epidemii chorób zakaźnych. Wynikający z tego wzrost liczby zgonów był częścią zaplanowanego ludobójstwa, wykonywanego przez hitlerowców metodami celowego przeludnienia przy jednoczesnym ciągłym zmniejszaniu racji żywnościowych. W okresie od listopada 1940 roku do lipca 1942 roku, z powodu głodu i chorób zmarło ok. 100 tys. mieszkańców getta.

      Powstanie w getcie warszawskim

      Powstanie wybuchło w momencie rozpoczęcia zarządzonej przez Heinricha Himmlera akcji ostatecznej likwidacji getta, w wigilię żydowskiego święta Pesach, 19 kwietnia 1943, w momencie gdy w tzw. getcie szczątkowym znajdowało się już tylko ok. 50-70 tysięcy Żydów (wobec niemal pół miliona w szczytowym okresie jego zaludnienia).Przeciwko stronie niemieckiej stanęło od 1000 do 1500 bojowników ŻOB-u (Żydowskiej Organizacji Bojowej) oraz ŻZW (Żydowskiego Związku Wojskowego). Walki miały charakter partyzancki. Powstańcy uzbrojeni byli głównie w broń krótką, granaty oraz butelki z benzyną. Mimo sukcesów pierwszych dni walk, związanych z dużym zaskoczeniem Niemców oraz skuteczną strategią stosowaną przez partyzanckie dowództwo, Żydzi nie mieli żadnych szans. Naziści stosowali taktykę spalonej ziemi i palili całe dzielnice nie zwracając uwagi na cywili. Mimo pomocy wojska AK oraz heroicznej postawy powstańców, powstanie upadło 16 maja 1944 r. po niecałym miesiącu walk. Po upadku powstania ostatni Żydzi zostali wywiezieni, a getto zostało zlikwidowane. W walkach strona niemiecka straciła około 86 zabitych i 400 rannych, a strona powstańcza poniosła niewyobrażalne straty w wysokości około 56 tysięcy ludzi, którzy w większości byli cywilami.

       

      Przygotowali: Maciej Kowalski, Michał Skulimowski.

     • Akcja Żonkile - okolicznościowy mural

     • Przy stacji metra Centrum Warszawie okolicznościowy mural upamiętniający kobiety walczące w powstaniu w getcie warszawskim - Tosię Altman, Feiglę Pelter, Niutę Tejtelbaum, Szoszanę Kossower, Mirę Fuchrer, Rachelę Zylberberg, Dorkę Goldkorn, Irkę Gelblum, Rywkę Pasamonik. Po raz pierwszy akcja Żonkile, ma konkretny temat.

     • 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

     • 78 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim - pierwsze powstanie miejskie w Europie w czasie II wojny światowej.

      Akcja Żonkile 2021

      Szczególne podziękowania dla ucznia Mateusza Morawskiego

     • Sukces naszego Liceum w Konkursie historycznym Krąg 2021

     • Krąg jest ogólnopolskim konkursem który na celu ma szerzyć wśród młodzieży wiedzę o Polsce, zarówno historyczną jak i dzisiejszą, propagowanie tradycji, zabytków jako wartości ponadnarodowych. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Pokolenie z Grodziska Mazowieckiego przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku temat Konkursu oscylował głównie wokół wojny Polsko-Bolszewickiej 1920. Nasza szkoła Zajęła 13 miejsce spośród 120 szkół średnich z całej Polski. Zawdzięczamy to Mikołajowi Raczyńskiemu i Jankowi Wojdzie z klasy 2W oraz Panu Prof. Pawłowi Mrozińskiemu który wspaniale przygotował naszych uczniów. Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • STREFA CISZY, STREFA PRACY, STREFA RELAKSU

     • W celu usprawnienia funkcjonowania biblioteki szkolnej zamierzamy wydzielić trzy strefy przystosowane do realizacji różnych zadań. W najbliższym czasie powstanie więc strefa ciszy, strefa pracy i strefa relaksu.

      W strefie ciszy będzie można odpocząć, przeczytać książkę, zatopić się w własnych myślach. Z tego względu będziemy oczekiwali, że osoby przebywające w tej strefie będą zachowywały ciszę, tak aby nie przeszkadzać innym. Strefa pracy obejmie stanowiska komputerowe i jak nazwa wskazuje będzie przeznaczona do samodzielnej lub wspólnej pracy. Zachowanie bezwzględnej ciszy nie będzie wymagane, jednak osoby przebywające w tej strefie powinny porozumiewać się między sobą w sposób, który nie będzie przeszkadzał innym. Z kolei w strefie relaksu będzie można przygotować sobie kawę lub herbatę. W strefie relaksu będzie można porozmawiać z innymi osobami, ale w sposób, który nie będzie przeszkadzał osobom znajdującym się w strefie ciszy i w strefie pracy.

      Wszystkie trzy strefy będą oznaczone plakatami, które dla naszej biblioteki wykonała pro publico bono pani Joanna Jagodzińska. Mamy nadzieję, że dobrze wkomponują się w otaczającą przestrzeń, spełniając jednocześnie zadania informacyjne.

     • FRANKOFONIA w 13-tce

     • 20 marca Międzynarodowy Dzień Frankofonii, fr. Journée internationale de la Francophonie

      ​​​​​​​

      Z okazji Święta Frankofonii uczennice klasy 1A przygotowały plakaty z przysłowiami w języku francuskim.

     • ,,Krótkie historie z wielkiej Historii: między Francją a Polską” - wykład online

     • W dniu 23.03.3021 roku klasa 2R wraz z panią Ewą Wróbel, w ramach obchodów Święta Frankofonii, miała przyjemność uczestniczenia w zdalnym wykładzie Instytutu Romanistyki. Wykład prowadzony był przez dr. Sébastien Ducourtioux i nosił tytuł ,,Krótkie historie z wielkiej Historii: między Francją a Polską”. 
      Polsko-francuskie relacje nabrały na znaczeniu kiedy w 1573 roku pierwszym królem elekcyjnym Polski został Henryk III Walezy. Nasz nowy król, rodowity Francuz, cechował się dość ekscentrycznym trybem życia m.in. ubierał się w bardzo oryginalne ubrania, nosił kolczyki, prowadził hulaszcze życie. Nieznajomość języka polskiego nie pomagała mu w wypełnianiu zadań władcy, m.in. we wprowadzaniu reform. W momencie kiedy dowiedział się o śmierci swojego brata i tym samym o zwolnieniu tronu francuskiego, dość szybko podjął decyzję o powrocie do swojej ojczyzny. Po ,, ucieczce” z Polski już nigdy nie zawitał u nas z powrotem. Następnym etapem polsko- francuskich przygód jest wiek XVII , w którym mieliśmy przyjemność posiadać dwie francuskie królowe na trzech polskich królów. Pierwszą z nich była Marie – Louise de Gonzague, znana także jako Ludwika Maria Gonzaga, która była żoną najpierw Władysława IV, a potem Jana II Kazimierza. Chociaż naszemu królowi Władysławowi podobno nie przypadła ona do gustu , to przyczyniła się dla Polski m.in. tworząc pierwszy w Polsce salon literacki i tworząc pierwszą polską gazetę -,, Merkuriusz Polski”. Kolejną królową Polski pochodzącą z Francji była Marie-Casimire d`Arquien, zwana w Polsce Marysieńką. Wprowadziła się ona do Polski w wieku 4 lat i była damą dworu Ludwiki Marii Gonzagi. Marysieńka wzięła ślub z Janem III Sobieskim i zapisała się w naszej historii jako ostatnia francuska kobieta- królowa Polski. Kolejną ważną postacią w naszej wspólnej historii z Francją jest Stanisław Leszczyński, który królował w Polsce w XVIII wieku oraz był księciem Lotaryngii i Baru. Za jego panowania Polska stała się bogatsza o nowe smaki i miejsca. Ciastka zwane magdalenki oraz akademia sztuki do dziś zdobią polskie ulice i talerze. Polsko- francuskim owocem XIX wieku był związek wybitnego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina z francuską pisarką epoki romantyzmu George Sand. Ich bardzo ciekawy związek skrywa wiele tajemnic do dziś. Chociaż Chopin miał korzenie francuskie to jego serce zawsze było i będzie w Polsce, ponieważ po jego śmierci serce zostało umieszczone w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.
      XX wiek zapisał się utworzeniem po 1917 roku we Francji Polskiej Armii zwanej Błękitną Armią liczącą ok. 100 tysięcy żołnierzy. Armia ta walczyła pod dowództwem generała Józefa Hallera pod koniec I wojny światowej i potem w latach 1919-21. Podczas 20-lecia między wojennego Francja była znaczącym inwestorem w Polsce. Głównymi ośrodkami lokowania pieniędzy był port w Gdyni oraz kolej prowadząca do niej. Francja chcąc pomóc Polakom w zlikwidowaniu bezrobocia, zatrudniła prawie pół miliona Polaków przez 10 lat, jako górników i nie tylko. Stworzyliśmy tym sposobem drugą największą zaraz po Włoszech obcą narodowość we Francji. Kolejną postacią łączącą nasze kraje był francuski polityk Charles de Gaulle. W 1967 roku odwiedził on Polskę, mimo zastrzeżeń komunistycznych władz. Bardzo lubił Polskę i swoim przyjazdem spowodował pewien przełom, ponieważ był on pierwszym szefem państwa nie komunistycznego, który przebywał na terenie Polski. Dzisiaj nasze kraje mają nadal sporo wspólnego. Między innymi w Paryżu znajduje się największa polska biblioteka poza granicami naszego kraju, a także kościół Polski, który działa jako punkt spotkań Polaków potrzebujących pomocy.

       
      Rafał Pichalski


       

     • Wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Dziecko w czasach pandemii i zdalnej edukacji”.

     • Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Dziecko w czasach pandemii i zdalnej edukacji”.

      Wykład w formie on-line odbędzie się 15 marca b.r. o godz. 18:00.

      Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska - pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

      Pandemia i wynikający z niej lock down zmieniły nasze życie, w tym także warunki wzrastania i rozwoju dzieci. Rozważymy zatem, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa wiążą się  ze zdalną edukacją, ale wskażemy także jej możliwe jasne strony. I najważniejsze - zastanowimy się, co możemy zrobić, aby dzieciom i ich rodzinom udało się przejść pomyślnie przez ten trudny czas. Przeanalizujemy także czynniki, których obecność może modyfikować wpływ zdalnej edukacji i izolacji na rozwój dzieci.

      dr Aleksandra Piotrowska

      Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 12 marca b.r.

     • Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

     • Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.  Uczniowie naszego Liceum byli członkami antykomunistycznej organizacji ZASTĘP „RYSIE” – ZASTĘP „ORŁY” – PODZIEMNA ORGAZNIZACJA ZHP „ORLĘTA”. W 2019r. na cześć bohaterów została odsłonięta tablica pamiątkowa.

     • Publikacje z serii „Literatura i Pamięć” i „Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci” od MEiN oraz IPN

     • Informujemy, iż otrzymaliśmy publikacje z serii „Literatura i Pamięć” i „Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci” od Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Powyższa seria przypomina i ukazuje w nowym świetle wybitne dzieła oraz twórców literatury polskiej na tle ich związku z losami narodu i społeczeństwa. Materiały zostały przekazane szkołom w związku z zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który 1 marca 2021 roku będziemy obchodzili już po raz dziesiąty.

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej