• Żywa lekcja historii z powstańcem warszawskim

     • 29 stycznia 2020 roku klasy I: a, b, x oraz z, spotkały się z panem Włodzimierzem Dusiewiczem – powstańcem warszawskim, zawiszakiem Szarych Szeregów, podharcmistrzem ZHP, reżyserem i scenarzystą filmów dokumentalnych.

      Młodzież obejrzała film w reżyserii naszego gościa Grupy Szturmowe – Szare Szeregi, który pozwolił uczniom lepiej zrozumieć specyfikę walki podziemnej z okupantem hitlerowskim, prowadzonej przez młodych ludzi w ramach konspiracyjnego harcerstwa. Pan Włodzimierz barwnie opowiedział o dramatycznych epizodach z lat niemieckiej okupacji i powstania warszawskiego. Chętnie odpowiadał też na zadawane pytania dotyczące jego odczuć i ocen wojennych wydarzeń, których był świadkiem i uczestnikiem.

      Uczniowie naszej szkoły na pewno zapamiętają to spotkanie, jest ono cennym doświadczeniem uczącym patriotyzmu i przypominającym XX – wieczną historię naszego kraju.

     • Warsztaty w Muzeum Narodowym

     • Uczniowie klasy 2f dnia 23 stycznie 2020 roku uczestniczyli w lekcji muzealnej, zatytułowanej „Bolesława Prusa spojrzenie na sztukę XIX wieku” w Muzeum Narodowym. Uczniowie pod kierunkiem edukatora omówili najważniejsze nurty w malarstwie XIX w., czyli akademizm i historyzm oraz opozycyjny wobec nich realizm. Poznali sylwetki znanych twórców, np. Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego i Aleksandra Gierymskiego. Podczas warsztatów uczniowie uzupełniali karty pracy na podstawie fragmentów pism Bolesława Prusa, ukazujących jego spojrzenie na sztukę. Lekcja zakończyła się zwiedzaniem Galerii Sztuki XIX wieku, gdzie uczniowie mogli zobaczyć obrazy, omawiane na lekcjach języka polskiego.

     • Varsavianistyczna Szkoła

     • Tuż przed przerwą świąteczną, w ramach projektu Varsavianistyczna Szkoła, klasa 2a zwiedziła podziemia Bazyliki Archikatedralnej oraz Muzeum Literatury na Starym Mieście.

     • Spotkanie z producentem filmowym, kierownikiem produkcji Panią Sylwią Rajdaszką

     • 12 grudnia 2019r. w Sali Teatralnej odbyło się spotkanie klas 2a, 2f i 2c z Panią Sylwią Rajdaszką, producentem filmowym, kierownikiem produkcji ponad dwudziestu filmów, między innymi takich, jak „Ikar”, „Fale”, „Supernova” czy „Cicha noc”, film nagrodzony w Gdyni „Złotymi Lwami”. Sylwia Rajdaszka jest również absolwentką naszego liceum, dlatego spotkanie rozpoczęła od wspomnień, ale potem mówiła też o tym, z jakim uporem dążyła do realizacji marzeń, już w czasie nauki w liceum, i jak wytrwale pracowała stawiając przed sobą nowe cele. Opowiadała o swoim zawodzie, o studiach, o Studiu Munka, w którym pracuje, i o podróżach. A wszystko to 12.12 o godzinie 12.12 – nie zapomniała nastawić alarmu, abyśmy spotkanie z nią zapamiętali. Na pewno wielu z nas zapamięta, bo przekonywała, że statki stojące w porcie, nie wypływające w morze istnieją, ale one nigdy nie zobaczą świata i niczego nie osiągną. Na zakończenie obejrzeliśmy krótki film Piotra Domalewskiego pt. „60 kilo niczego” i porozmawialiśmy o nim. Spotkanie to było bardzo budujące i zachęcające do pracy, zwłaszcza do nauki języków obcych i czytania książek.

     • Projekt „Varsavianistyczna szkoła"

     • 5 grudnia 2019 roku w ramach projektu „Varsavianistyczna szkoła” odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem Gajdą, przewodnikiem warszawskim ze Stowarzyszenia Kolejka Marecka. Celem warsztatów było przedstawienie kultur najważniejszych niekatolickich społeczności dawnej Warszawy oraz poznawanie historii miasta. Warsztaty były bardzo ciekawe i inspirujące. Prześledziliśmy ślady wielokulturowej Warszawy i usłyszeliśmy, w jaki sposób różni osiadający tu przybysze wpływali na dzieje i rozwój miasta. Zamierzamy kontynuować spotkania, na wiosnę również planujemy spacery po wielokulturowej stolicy oraz konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcia pamiątek wielokulturowości Warszawy.

     • Przedsiębiorstwa społeczne - spotkanie

     • 4 grudnia 2019 roku klasa 2e i 2c uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym możliwości zakładania przedsiębiorstw społecznych, jako alternatywnej formy działalności gospodarczej.

      Ekonomia społeczna służy aktywnemu wspieraniu określonych grup społecznych (najczęściej zagrożonych wykluczeniem) przez różne formy działalności gospodarczej.

      Gośćmi naszej szkoły były panie Jolanta Zientek-Varga i Aleksandra Wiśniewska, reprezentujące Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz pani Ula Musyl, która opowiadała o możliwości współdziałania, między innymi w ramach kooperatywy spożywczej „Dobrze”.

      Kooperatywa „Dobrze” prowadzi w Warszawie sklepy spółdzielcze, by:

      - zwiększać dostęp mieszkańców Warszawy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności,

      - wspierać rozwój lokalnych, ekologicznych gospodarstw rolnych,

      - promować ekonomię współpracy i dobra wspólnego,

      - promować aktywizm oparty na zasadach demokracji bezpośredniej.

      Podczas spotkania uczniowie skorzystali też z poczęstunku przygotowanego przez spółdzielnię socjalną „Kto rano wstaje”.

      Wizyta była więc okazją do zdobycia podstawowej wiedzy o przedsiębiorstwach społecznych oraz osobistego doświadczenia korzyści wynikających z działania podmiotów gospodarki społecznej.

      Dodatkowe informacje:

      https://owes.warszawa.pl/

      https://www.dobrze.waw.pl/o-nas/

      https://caritasaw.pl/placowki/spoldzielnia-socjalna/

     • Spotkanie z autorką Panią Mariolą Pryzwan

     • 4 grudnia 2019 roku gościliśmy panią Mariolę Pryzwan zaprzyjaźnioną z naszą biblioteką, autorkę licznych biografii m.in. Anny German, Zbigniewa Cybulskiego, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Kownackiej, Anny Jantar…

      Pani Mariola zauroczyła uczniów klasy 2d oraz nauczycieli opowieścią o życiu i twórczości Władysława Broniewskiego.

     • Targóweckie Dyktando V edycja

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Targóweckie Dyktando V edycja.

      V Dyktando Targóweckie

       1 grudnia 2018 roku w naszym Liceum odbyła się V edycja Dyktanda Targóweckiego. Organizatorem V edycji Dyktanda była Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie, współorganizatorem XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

      Patronat nad Dyktandem objął Burmistrz Dzielnicy Targówekm.st. Warszawy Pan Sławomir Antonik. Uzyskaliśmy także patronaty honorowe: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego prof. Andrzeja Markowskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

      W uroczystości wzięli udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Pan Paweł Michalec, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Targówek Pani Katarzyna Madura, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka Pani Magdalena Raboszuk oraz Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Pani Izabela Pielat-Świerczyńska.

      Cele przedsięwzięcia to promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

      Uczestnikiem Dyktanda mogła być każda chętna osoba, która ukończyła 16 lat. Nagrodami za zdobycie pierwszego miejsca były puchar Mistrza Ortografii Targówka 2018 oraz nagroda rzeczowa. Nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca to nagrody rzeczowe oraz dyplomy, wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

      Autorem tekstu dyktanda był prof. dr hab. Andrzej Markowski - wybitny językoznawca, przewodniczący Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, senator UW, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Collegium Invisibile. Prof. Markowski wygłosił wykład na temat zwrotów grzecznościowych we współczesnej polszczyźnie.

      Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało Jury w składzie:

      Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Markowski

      Pani Elżbieta Brandeburska – doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie języka polskiego

      Pani Marta Rafka - doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie edukacji czytelniczej

      Do sprawdzania tekstów dyktanda zaprosiliśmy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka: Panią Bożenę Kalatę-Grulę, Panią Ewę Rustowską, Panią Urszulę Knyż i Panią Katarzynę Lech oraz nauczycieliz XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. L. Lisa-Kuli: Panią Elżbietę Brandeburską, Panią Martę Chodorską, Panią Małgorzatę Choromańską, Panią Krystynę Dróżdż, Panią Dorotę Gołaszewską, Panią Martę Rafkę i Pana Ryszarda Klimko.

      Uroczystość poprowadził redaktor Mateusz Maranowski, absolwent naszego Liceum.

      Internauci mogli obejrzeć Dyktando dzięki transmisji online – grupa młodzieży z naszego Liceum pod opieką Pana Macieja daciewicza

        

      W dyktandzie uczestniczyło 90 osób.

      Mistrzem Ortografii V Targóweckiego Dyktanda został Arkadiusz Kleniewski.

      II miejsce – Tomasz Kulicki

      III miejsce - Beata Stróżyczak-Kłos

      Wyróżnienia otrzymali:

      Ilona Cieślak, Maciej Gorzechowski, Kamila Ładowska i Maria Krupniewska.

       

      Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Dyktanda.

       

      Dorota Gołaszewska

     • Wycieczki do Centrum Olimpijskiego i Muzeum Sportu

     • W ostatnim tygodniu listopada klasy: IB, IC, IE, IH, IP i IU odwiedziły Centrum Olimpijskie i Muzeum Sportu. Młodzież zapoznała się z historią sportu w naszym kraju (od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku), sylwetkami polskich olimpijczyków i ich sukcesami. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa sprzętu sportowego, pokazująca jak zmieniały się materiały i technologie wykorzystywane w sporcie wyczynowym na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci. Uczniowie obejrzeli też wystawę plakatu i rzeźby zorganizowanej z okazji stulecia sportu w Polsce. Wycieczka pozwoliła poszerzyć wiedzę historyczną młodego pokolenia i krzewić poczucie dumy narodowej płynące z osiągnięć polskich sportowców. Wyjście uczniów przygotowała Pani profesor Ewa Urbaniak.

     • Wszechnica Edukacyjna Targówek

     • Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek organizowanej w ramach Warszawskich Dni Zdrowia, pt. „Długie życie – profilaktyka od najmłodszych lat” 9 grudnia 2019 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.

      Wykład poprowadzi Piotr Gryglas - doktor nauk medycznych. Od 1998 roku prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w zakresie chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. W latach 2000-2003 był osobistym lekarzem premiera RP, a od 1996 roku do 2003 roku pełnił obowiązki starszego asystenta przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego. W 2007 roku został również specjalistą w hipertensjologii, a w 2008 roku – w kardiologii. Od 15 lat uczestniczy w licznych międzynarodowych eksperymentalnych programach klinicznych. Dr Piotr Gryglas był również konsultantem naukowym magazynów o tematyce zdrowotnej. Od kilku lat współpracuje z telewizją TVN w charakterze eksperta ds. medycyny i zdrowia. 0d 1996 roku łączy obowiązki lekarza z obowiązkami nauczyciela akademickiego.

      wszechnica.targowek.waw.pl

       

     • Uroczystości odsłonięcia zdjęcia Patrona płk. Leopolda Lisa-Kuli

     • 14 listopada klasy maturalne naszego Liceum wzięły udział w uroczystości odsłonięcia zdjęcia Patrona płk. Leopolda Lisa-Kuli, na którym widnieje On wraz ze swoim oddziałem. O odsłonięcie poprosiliśmy wyjątkowych Gości: Panią Senator Jolantę Hibner, absolwentkę naszej szkoły oraz Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów XIII Liceum Ogólnokształcącego Pana Tomasza Stefańskiego.

      W drugiej części spotkania uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji wiedzy o społeczeństwie  - Pani Senator Hibner podzieliła się z nami doświadczeniami związanymi z pracą poselską i działaniami, które podejmowała jako przedstawicielka Parlamentu Europejskiego.

     • Obchody 90-lecia Szkoły

     • Pragniemy poinformować, że nasze Liceum ukończyło 90 lat! Obchody jubileuszu odbyły się 9 listopada 2018 roku. Po części oficjalnej i ślubowaniu klas pierwszych odbyło się planowane spotkanie ze znanymi Absolwentami Trzynastki, które poprowadził dziennikarz telewizyjny, redaktor Krzysztof Skórzyński, również absolwent naszej szkoły. Obchody uroczystości zakończyły się spektaklem okolicznościowym w Teatrze Rampa.

      Serdecznie dziękujemy za udział w tym radosnym wydarzeniu!

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Podstawowe zdjęcia.

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej