• Duplikat świadectwa, legitymacji, identyfikatora

   • Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły. Do podania należy dołączyć:

    1.dowód wpłaty,

    2.aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),

    3.zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

     

    Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji lub identyfikatora - pobierz wniosek

    Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - pobierz wniosek

     

    Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę 
    w wysokości:

    1.duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,

    2.duplikat świadectwa – 26,00 zł.

     

    XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli

    ul. Oszmiańska 23/25

    03-503 Warszawa

    numer rachunku bankowego 87 1030 1508 0000 0005 5043 1017

    z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

     

    Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

     

    Podstawa prawna:

    1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)

    2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

     

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej
 • liczba odwiedzin: 23