• Targóweckie Dyktando V edycja

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Targóweckie Dyktando V edycja.

      V Dyktando Targóweckie

       1 grudnia 2018 roku w naszym Liceum odbyła się V edycja Dyktanda Targóweckiego. Organizatorem V edycji Dyktanda była Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie, współorganizatorem XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

      Patronat nad Dyktandem objął Burmistrz Dzielnicy Targówekm.st. Warszawy Pan Sławomir Antonik. Uzyskaliśmy także patronaty honorowe: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego prof. Andrzeja Markowskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

      W uroczystości wzięli udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Pan Paweł Michalec, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Targówek Pani Katarzyna Madura, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka Pani Magdalena Raboszuk oraz Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Pani Izabela Pielat-Świerczyńska.

      Cele przedsięwzięcia to promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

      Uczestnikiem Dyktanda mogła być każda chętna osoba, która ukończyła 16 lat. Nagrodami za zdobycie pierwszego miejsca były puchar Mistrza Ortografii Targówka 2018 oraz nagroda rzeczowa. Nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca to nagrody rzeczowe oraz dyplomy, wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

      Autorem tekstu dyktanda był prof. dr hab. Andrzej Markowski - wybitny językoznawca, przewodniczący Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, senator UW, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Collegium Invisibile. Prof. Markowski wygłosił wykład na temat zwrotów grzecznościowych we współczesnej polszczyźnie.

      Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało Jury w składzie:

      Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Markowski

      Pani Elżbieta Brandeburska – doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie języka polskiego

      Pani Marta Rafka - doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie edukacji czytelniczej

      Do sprawdzania tekstów dyktanda zaprosiliśmy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka: Panią Bożenę Kalatę-Grulę, Panią Ewę Rustowską, Panią Urszulę Knyż i Panią Katarzynę Lech oraz nauczycieliz XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. L. Lisa-Kuli: Panią Elżbietę Brandeburską, Panią Martę Chodorską, Panią Małgorzatę Choromańską, Panią Krystynę Dróżdż, Panią Dorotę Gołaszewską, Panią Martę Rafkę i Pana Ryszarda Klimko.

      Uroczystość poprowadził redaktor Mateusz Maranowski, absolwent naszego Liceum.

      Internauci mogli obejrzeć Dyktando dzięki transmisji online – grupa młodzieży z naszego Liceum pod opieką Pana Macieja daciewicza

        

      W dyktandzie uczestniczyło 90 osób.

      Mistrzem Ortografii V Targóweckiego Dyktanda został Arkadiusz Kleniewski.

      II miejsce – Tomasz Kulicki

      III miejsce - Beata Stróżyczak-Kłos

      Wyróżnienia otrzymali:

      Ilona Cieślak, Maciej Gorzechowski, Kamila Ładowska i Maria Krupniewska.

       

      Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Dyktanda.

       

      Dorota Gołaszewska

     • Wycieczki do Centrum Olimpijskiego i Muzeum Sportu

     • W ostatnim tygodniu listopada klasy: IB, IC, IE, IH, IP i IU odwiedziły Centrum Olimpijskie i Muzeum Sportu. Młodzież zapoznała się z historią sportu w naszym kraju (od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku), sylwetkami polskich olimpijczyków i ich sukcesami. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa sprzętu sportowego, pokazująca jak zmieniały się materiały i technologie wykorzystywane w sporcie wyczynowym na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci. Uczniowie obejrzeli też wystawę plakatu i rzeźby zorganizowanej z okazji stulecia sportu w Polsce. Wycieczka pozwoliła poszerzyć wiedzę historyczną młodego pokolenia i krzewić poczucie dumy narodowej płynące z osiągnięć polskich sportowców. Wyjście uczniów przygotowała Pani profesor Ewa Urbaniak.

     • Wszechnica Edukacyjna Targówek

     • Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek organizowanej w ramach Warszawskich Dni Zdrowia, pt. „Długie życie – profilaktyka od najmłodszych lat” 9 grudnia 2019 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.

      Wykład poprowadzi Piotr Gryglas - doktor nauk medycznych. Od 1998 roku prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w zakresie chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. W latach 2000-2003 był osobistym lekarzem premiera RP, a od 1996 roku do 2003 roku pełnił obowiązki starszego asystenta przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego. W 2007 roku został również specjalistą w hipertensjologii, a w 2008 roku – w kardiologii. Od 15 lat uczestniczy w licznych międzynarodowych eksperymentalnych programach klinicznych. Dr Piotr Gryglas był również konsultantem naukowym magazynów o tematyce zdrowotnej. Od kilku lat współpracuje z telewizją TVN w charakterze eksperta ds. medycyny i zdrowia. 0d 1996 roku łączy obowiązki lekarza z obowiązkami nauczyciela akademickiego.

      wszechnica.targowek.waw.pl

       

     • Uroczystości odsłonięcia zdjęcia Patrona płk. Leopolda Lisa-Kuli

     • 14 listopada klasy maturalne naszego Liceum wzięły udział w uroczystości odsłonięcia zdjęcia Patrona płk. Leopolda Lisa-Kuli, na którym widnieje On wraz ze swoim oddziałem. O odsłonięcie poprosiliśmy wyjątkowych Gości: Panią Senator Jolantę Hibner, absolwentkę naszej szkoły oraz Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów XIII Liceum Ogólnokształcącego Pana Tomasza Stefańskiego.

      W drugiej części spotkania uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji wiedzy o społeczeństwie  - Pani Senator Hibner podzieliła się z nami doświadczeniami związanymi z pracą poselską i działaniami, które podejmowała jako przedstawicielka Parlamentu Europejskiego.

     • Obchody 90-lecia Szkoły

     • Pragniemy poinformować, że nasze Liceum ukończyło 90 lat! Obchody jubileuszu odbyły się 9 listopada 2018 roku. Po części oficjalnej i ślubowaniu klas pierwszych odbyło się planowane spotkanie ze znanymi Absolwentami Trzynastki, które poprowadził dziennikarz telewizyjny, redaktor Krzysztof Skórzyński, również absolwent naszej szkoły. Obchody uroczystości zakończyły się spektaklem okolicznościowym w Teatrze Rampa.

      Serdecznie dziękujemy za udział w tym radosnym wydarzeniu!

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Podstawowe zdjęcia.

  • Kontakty

   • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
   • sekretariat@liceum13.edu.pl
   • 22 679 38 62
   • ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze media społecznościowe

 • Librus Synergia
 • Biuletyn informacji publicznej